Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej znajduje się lista wymaganych dokumentów do zgłoszenia dziecka do przedszkola.